tőzsde

Lehetséges -e a banki kamatnál magasabb hozam elérése?
A t?zsdén nem ritka a 100 %-os éves hozam elérése sem.
Természetesen a t?zsdén sem adják "ingyen" a pénzt, hosszú út vezet ahhoz, hogy a piac váljon a f? bevételi forrássá.
Miként tudom a kereskedési
t?kémet megvédeni?
Az els? és legfontosabb lépés, hogy megtanuljuk t?kénket megvédeni, ez fontosabb mint a hozam realizálása. Szerencsére számos olyan eszköz létezik, amellyel nem csak, hogy minimalizálhatja a kockázatot, de még a profitot is bebiztosíthatja.
Léteznek -e m?köd? stratégiák?
Hogyan induljak el?
Számos ismert és kevésbé ismert stratégia alapján kereskednek a traderek.
Talán a legfontosabb és legnehezebb is mentálisan helytállni és az el?re meghatározott szabályok szerint cselekedni.
2013. június 20. csütörtök, 08:19
Lábak levétele a gázpedálról: Bernanke tegnap megismételte, hogy a Fed készen áll növelni vagy csökkenteni kötvényvásárlásainak ütemét, amint a munkaer?-piaci és az inflációs kilátások változnak. Mivel azonban elhangzott, hogy a munkaer?-piaci kockázat alábbhagyóban van ?sz óta, Bernanke lehetségesnek vélte, hogy a Fed „mérsékli” “vásárlásainak ütemét az idei év kés?bbi részében, és a piacokat ösztönzéssel ellátó „csapot” valószín?leg 2014 közepén elzárja.
A fentiek ellenére Bernanke többször kihangsúlyozta sajtókonferenciáján, hogy az alkalmazkodó politikák a gazdasági adatokhoz kötöttek, és a gyenge jöv?beli adatok elnapolják a fokozatos csökkentést. Megkísérelte lecsendesíteni a piacokat, különösen a kötvénypiacokat miután a kötvények hozama emelkedett, mely „meglepte” az FOMC-t. Bernanke tisztázta, hogy a fokozatos csökkentés hasonló ahhoz, mint amikor a lábunkat levesszük a gázpedálról anélkül, hogy fékeznénk. Elmondta, hogy a fékek, azaz a kamatláb emelése „a távoli jöv?ben” fog bekövetkezni; 19-b?l 15 FOMC tag szerint erre 2015 el?tt nem kerül sor. Eközben a Fed reméli, hogy a mérlegében szerepl? eszközállomány továbbra is alkalmazkodó hatással bír a vásárlások fokozatos csökkentése vagy befejezése ellenére. Bár ez következetes a gazdasági elmélettel a kínálat-kereslet tekintetében, a kötvénypiacoknak nem volt el?írásszer? reakciójuk a fokozatos csökkentésre, mivel a kincstárjegyek súlyosan veszítettek értékükb?l; a 10 éves kötvények hozama 9,6%-kal n?tt, a tegnapi legalacsonyabb szintr?l a mai legalacsonyabb szintre.

A piac FOMC nyilatkozatára adott kezdeti reakciója hatására a dollár jelent?sen er?södött, mivel a jobb gazdasági kilátások és a munkanélküliségre vonatkozó, csökkenést mutató 2013-as és 2014-es el?rejelzések (az utóbbi 6,5% és 6,8% között van, beleértve a 6,5%-os, lehetséges kamatláb-emelkedés esetére beállított küszöbszintet), ami fokozta a fokozatos csökkentéssel kapcsolatos várakozásokat, befolyásolva a feltörekv? piacok devizáit. A Fed által végrehajtott enyhítés-párti monetáris politikák hatására a befektet?k a magasabb hozamú eszközökbe fektetnek be (különösen a feltörekv? piacok eszközeibe). Az ösztönzés lassulása és a kamatláb-növeléssel kapcsolatos várakozások hatására a feltörekv? piacok devizáiban tartott vételi pozíciók kevésbé vonzóak. Ennek következtében a mexikói peso, a brazil real és a dél-afrikai rand esett, többek között az amerikai dollárral szemben. A dollár index 0,92%-kal n?tt tegnap reggel óta. Az alacsony szint? inflációtól való félelem - mivel a f? PCE inflációs adatot lefelé korrigálták - módosító tényez? volt a tegnapi sajtókonferencián, ám a hírek nem fékezték a fokozatos csökkentéssel kapcsolatos spekulációt. Az el?rejelzések szerint alacsony inflációs nyomások azonban jelent?sen elhalványították az infláció-védett értékpapírok (TIPS) és a nemesfémek vonzerejét; az arany és az ezüst tegnap reggel óta veszít értékéb?l (az el?bbi 1,43%-ot, az utóbbi 1,61%). Az USA-beli részvények kezdetben rugalmasak maradtak, és volatilitást jeleztek, és értékesítés öltött testet a zárás felé, az S&P 500 1,4%-kal csökkent.

Mintha a piacoknak nem lenne elég emészteni valójuk a kulcsfontosságú, kétnapos FOMC értekezlet lezárását követ?en. Ma közzéteszik a júniusi gyors PMI-indexet. Kína a becsléseknél sokkal kedvez?tlenebb, romló HSBC-indexet (48,3) könyvelhetett el - az elemz?k várakozásai szerint kb. 49,1-49,4 lett volna (a felmérést?l függ?en), a májusi 49,2-es adathoz hasonlóan. A gyenge adat hatására lemin?sítették Kína növekedési el?rejelzéseit, mivel a hétnapos refinanszírozási kamatláb elérte hétéves legmagasabb szintjét, mivel a központi bank nem biztosít további finanszírozást a pénzügyi rendszernek. Az eurozóna júniusi PMI-indexei várhatóan javulást jeleznek mind a gyártási, mind a szolgáltatási szektor terén. A francia gyártási PMI-index várhatóan 47,0 (14 hónap alatt a legmagasabb szint), ami növekedést jelent a májusi 46,4-hez képest. A szolgáltatási PMI-index az el?rejelzések szerint 44,3-ról 44,8-ra, a 6 hónapos legmagasabb szintre emelkedik. A német gyártási PMI-index várhatóan folytatja visszapattanását, és 49,4-r?l a 49,8–49,9 tartományba emelkedett; az 50,0-es adat a szolgáltatás terén megállítja a két egymást követ? hónapja tartó romlást. Az eurozóna összesített PMI-indexe is várhatóan javul (47,7-r?l 48,1-re); a gyártási PMI-index 48,3-ról 48,6-ra, a szolgáltatási szektor PMI-indexe pedig 47,2-r?l 47,5-re emelkedik. Az USA-beli gyártási PMI-index várhatóan 52,3-ról az 52,7–52,8 tartományba emelkedik; a philadelphiai Fed gyártási indexe marginálisan javul: -5,2-r?l -0,2-re változott egy nappal azután, miután Bernanke hangsúlyozta a pozitív USA-beli adatok szükségességét az ösztönzés fokozatos csökkentéséhez.

Az USA-beli adatok azonban itt nem érnek véget: az újonnan regisztrált munkanélküliek állománya várhatóan enyhe növekedést jeleznek (334 ezerr?l 340 ezerre), ám továbbra is az 5 hetes átlag (349 ezer) alatt maradnak. A Konferenciatanács májusi vezet? indexe várhatóan 0,2%-os emelkedést mutat, jóllehet, lassabb ütem?, mint az áprilisi 0,6%-os növekedés. A meglév? lakások értékesítése május hónapra vonatkozóan várhatóan stabilan +0,6% marad, amely 4,97 millióról 5,00 millióra növeli az értékesített lakások számát.

Ma közzéteszik az egyesült királyságbeli viszonteladói értékesítési indexet május hónapra vonatkozóan, amely várhatóan széles kör? javulást jelez. Az értékesítések havi szinten valószín?leg 0,8%-kal emelkednek (áprilisban 1,3%-kal csökkentek); az adatok éves szinten és havi szinten sem tartalmazzák az üzemanyagokat, és valószín?leg jelent?s javulás történik. A f? adat éves szinten valószín?leg lassabb ütem?, 0,2%-os javulást mutat, és az el?z? hónapban 0,5%-kal emelkedett. Röviddel ezután a Brit Ipari Szövetség közzéteszi az ipari trendekr?l készített felmérését; a júniusi adat májushoz képest -20-ról -15-re javult.

Végezetül pedig az eurozóna valószín?leg magára tereli a piac figyelmét a következ? napokban az Eurogroup és az Ecofin értekezlettel. Ma az eurozóna pénzügyminiszterei esetleg megegyezésre jutnak a 500 milliárd € érték? Európai Stabilitási Mechanizmust illet?en, amely az eurozóna legf?bb finanszírozási alapja, amely engedélyezni fogja a bankok közvetlen újrat?késítését 2014 ?szét?l kezd?d?en. A mai csúcstalálkozó megbeszélésének kulcsfontosságú témája, hogy a bankok újrat?késíthet?k-e a mechanizmuson keresztül retroaktív módon, azaz a küszköd? periférikus államok adóssága bizonyos részének elengedésével. Az értekezletekt?l eltekintve az eurozóna közzéteszi el?zetes fogyasztói bizalmi indexét június hónapra vonatkozóan; a pesszimizmus várhatóan az elmúlt 11 hónap legalacsonyabb szintjére esik (-21,5), ami javulást jelent a májusi -21,9-es értékhez képest.Forrás: IronFX Financial Services Limited