tőzsde

Lehetséges -e a banki kamatnál magasabb hozam elérése?
A t?zsdén nem ritka a 100 %-os éves hozam elérése sem.
Természetesen a t?zsdén sem adják "ingyen" a pénzt, hosszú út vezet ahhoz, hogy a piac váljon a f? bevételi forrássá.
Miként tudom a kereskedési
t?kémet megvédeni?
Az els? és legfontosabb lépés, hogy megtanuljuk t?kénket megvédeni, ez fontosabb mint a hozam realizálása. Szerencsére számos olyan eszköz létezik, amellyel nem csak, hogy minimalizálhatja a kockázatot, de még a profitot is bebiztosíthatja.
Léteznek -e m?köd? stratégiák?
Hogyan induljak el?
Számos ismert és kevésbé ismert stratégia alapján kereskednek a traderek.
Talán a legfontosabb és legnehezebb is mentálisan helytállni és az el?re meghatározott szabályok szerint cselekedni.
2013. jĂşlius 16. kedd, 08:19
Az éjszaka folyamán bekövetkezett mozgások hangsúlyozzák a központi bankoknak a devizapiacokon manapság betöltött kulcsfontosságú szerepét. Ma jelent?s divergenciának lehetünk tanúi az árudevizák esetében – az ausztrál dollár volt a legjobban teljesít? G10 deviza az éjszaka folyamán, amelyet az új-zélandi dollár követett, míg a kanadai dollár a második legrosszabb volt (a japán jen után). A kanadai dollárra nyilvánvalóan hat az USA-beli gazdasági helyzet, ahol tegnap a csalódást kelt? júniusi viszonteladói értékesítési adat olyan növekedést jelzett, amely alulmaradt a piaci becsléseken.

A Kanadai Nemzeti Bank holnap ülésezik; ez az els? értekezlet, amelyet az új elnök, Stephen Poloz vezetésével tartanak, ám majdnem minden gazdasági szakért? úgy véli, hogy a nyilatkozat változatlan marad. Másrészt az Ausztrál Nemzeti Bank (RBA) közzétette a július 2-i értekezletér?l készült jegyz?könyvet, amelyb?l kiderült, hogy a tanácstagok szerint az inflációs kilátás „kissé magasabb” volt az ausztrál dollár közelmúltbeli esése miatt. Ez csökkentette a következ? havi RBA értekezleten bekövetkez? kamatlábcsökkentés valószín?ségét, és az AUD/USD pár jelent?sen növekedett. Szerintem az AUD/USD pár rallyja túlzott, és a spekulánsok esetleg fontolóra kívánják venni az eladási pozíciók nyitását ezen szinteken – talán még azon várakozások miatt nyitnak eladási pozíciókat az AUD/CAD párban, hogy közepes korrekciókra kerül sor. Szerintem Kína gazdaságának lassulása ezen a ponton valószín?bbnek t?nik, mint az USA lassulása, ezért az ausztrál dollár számomra sebezhet?bbnek t?nik, mint a kanadai dollár. Az NZD-t illet?en a 2. negyedéves infláció a vártnál alacsonyabb lett, ami jelzi, hogy az RBNZ képes a vártnál hosszabb ideig alacsony szinten tartani a kamatlábakat. Az NZD tovább er?södött az amerikai dollárral szemben. Továbbra is eladó lennék az AUD/NZD párban, mivel szerintem Kína gazdaságának lassulása Ausztráliát jobban érinti, mint Új-Zélandot. Ez a növekedés jó lehet?ség lehet. Eközben a japán jen volt a legrosszabbul teljesít? G10 deviza, mivel további enyhítés-párti megjegyzésekre számítanak a Politikai Tanács közelmúltbeli értekezletének jegyz?könyvében, amely holnap lát napvilágot.

Ma a fogyasztói árindexek napja van! Fogyasztói árindexeket tesznek közzé az Egyesült Királyságban, az eurozóna területén és az USA-ban. Mivel manapság azon aggódnak, hogy az infláció túl alacsony lesz, a devizákat támogatják a magasabb inflációs adatok, amelyek csökkentik a defláció megel?zésére tett további rendkívüli monetáris intézkedések szükségességét. Ma közzéteszik az Egyesült Királyság termel?i árindexét és fogyasztói árindexét. A Bank of England Monetáris Politikai Bizottsága szerint a két f? aggály egyike „az inflációs várakozásoknak a célkit?zést továbbra is meghaladó inflációra adott potenciális reakciója”. Ezért bármilyen utalás arra, hogy az infláció a célkit?zés felett marad, hátráltatja a további mennyiségi könnyítést, ezért pozitív hatást gyakorol az angol fontra. A mai adatok sajnálatos módon várhatóan vegyes képet festenek: a változások havi szinten kontroll alatt tarthatók, ám éves szinten gyorsul a növekedési ráta. Közzéteszik az eurozóna júniusra vonatkozó fogyasztói árindexét; az el?rejelzés csupán az ideiglenes adat, éves szinten +1,2%. A júliusi ZEW felmérés el?rejelzései szerint Németország gazdasága valamelyest javult, ami meglep? lenne, mivel lassulás tapasztalható a gyári rendelésállományban és az export csökken. Az ezen adatok tükrében fennálló optimizmus valószín?leg pozitív hatást gyakorol az euróra.

Az USA esetében a fogyasztói árindex havi szinten várhatóan 0,3%-kal emelkedett júniusban; ez gyorsulást jelent a +0,1%-hoz képest, míg a maginfláció az el?rejelzések szerint ismétli a májusi 0,2%-os emelkedést. Éves szinten az összesített fogyasztói árindexnek gyorsulnia, a maginflációnak pedig kissé csökkennie kellene. Ezen adatoknak csillapítaniuk kellene az FOMC tagjainak azon félelmét, hogy az infláció túl alacsony, ezáltal gördülékenyebbé tehetik a mennyiségi könnyítés fokozatos csökkentését. Ez pozitív hatást gyakorolna az amerikai dollárra. Az USA-beli júniusi ipari termelés az el?rejelzések szerint havi szinten 0,3%-kal n?tt, amely gyorsulást jelent a májusi változatlan szinthez képest. Az eurozóna májusi ipari termelése havi szinten -0,3% volt, az Egyesült Királyság ipari termelése pedig havi szinten változatlan lett, ezért az USA-beli adat ismét mutatja az USA gazdaságának rugalmasságát és er?sségét, ami bika jelleg? hatást gyakorol az amerikai dollárra. Végezetül pedig a Lakásépít?k Nemzeti Szövetségének (National Association of Homebuilders, NAHB) indexe júliusra vonatkozóan az el?rejelzések szerint 52-r?l 51-re esett vissza. Azonban továbbra is 50 felett van, ami azt jelenti, hogy több megkérdezett nyilatkozott úgy, hogy a feltételek kedvez?ek azoknál, akik szerint a feltételek kedvez?tlenek. Az elmúlt hónap adata a hétéves legmagasabb szint volt, és 2002 óta a legnagyobb emelkedést könyvelhette el, ezért kismérték? csökkenés nem okoz meglepetést. Az emelked? jelzálogkölcsön-kamatlábak ellenére (120 bp-vel emelkedett a tavaly novemberi legalacsonyabb szintr?l) a lakásépít?k folyamatos bizalma hozzájárulhat ahhoz, hogy Bernanke és társai magabiztosan lássanak hozzá a mennyiségi könnyítés fokozatos csökkentéséhez a lakáspiac leépítése nélkül.


Forrás: IronFX Financial Services Limited